REGULAMENTUL CONCURSULUI

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Castiga un Qwirkle”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI esteS.C. DANOM SMART GAMES SRL cu sediul social: Str. Florilor nr. 6, sat Baia, com. Baia, jud. Tulcea Nr.inreg. Reg.Com: J36/140/24.03.2016 CUI: 35862467 Banca: Garanti Bank Cont: RO20UGBI0000262015550RON, legal reprezentat prin Iuliana Grigoriță. 

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 16.05.2016 – 31.05.2016. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data de 16.05.2016 ora 08:30 pana pe 31.05.2016 ora 23:59. Extragerea castigatorului va avea loc in data de 1.06.2016, ora 10:00. (pentru detalii vezi Cap IV. Mecanismul de concurs). 

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
La această promoţie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini).
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
–    ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania
–    ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
–    ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect) in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;
– Participarea la concursul „Castiga un Qwirkle” implica acceptarea ca numele și  fotografii cu castigatorul sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea acestuia.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru intrarea in  posesia premiului, castigatorul desemnat va contacta organizatorul pentru a comunica datele pentru livrarea premiului.
Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 1. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs
Pentru a participa la concurs, cei interesați trebuie:
– să dea SHARE postării concurs „Castiga un Qwirkle” pe pagina lor personală
să dea SHARE jocului lor favorit de pe site-ul www.Danom.ro

Atenție! Postarile trebuie să fie publice pe pagina personală până la desemnarea câștigătorului, pentru verificare.

POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTUIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 77/2009, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, NU SUNT CONSIDERATE JOCURI DE NOROC ŞI SUNT PERMISE FĂRĂ AUTORIZARE ACŢIUNILE ORGANIZATE DE DIFERIŢI OPERATORI ECONOMICI, ÎN CONDIŢIILE LEGII, ÎN SCOPUL STIMULĂRII VÂNZĂRILOR ŞI CARE NU PRESUPUN TAXĂ DE PARTICIPARE, RESPECTIV NICIUN FEL DE CHELTUIALĂ SUPLIMENTARĂ DIN PARTEA PARTICIPANŢILOR ŞI NICI MAJORAREA PREŢULUI PE CARE PRODUSUL L-A AVUT ANTERIOR DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII PUBLICITARE.

Pasul 2 – Acordarea premiilor
In concurs va fi desemnat un unic câștigător, cu ajutorul www.random.org și numele acestuia va fi făcut public pe pagina de facebook Danom Smart Games și pe site-ul www.danom.ro
Dupa desemnare, câștigătorul, va fi contactat prin intermediul paginii de Facebook Danom Smart Games si i se vor solicita totodata urmatoarele date de contact: nume si prenume, localitatea de domiciliu, adresa de e-mail si numar de telefon (valide).
Persoana astfel contactata va comunica aceste date organizatorului prin intermediul paginii de Facebook Danom Smart Games in termen de 48 ore de la data desemnarii castigatorului.
In cazul in care castigatorul nu comunica in termen de 48 de ore de la data desemnarii datele solicitate sau nu poate fi validat ulterior pentru ca nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, va avea loc o nouă tragere la sorți.
Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de primire a premiului; instiintarea se face prin email si/sau telefonic  pe la adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care a comunicat datele de identificare.
Prin instiintarea de primire a premiului i se comunica castigatorului modul în care va intra in posesia premiului. De asemenea, castigatorului i se comunica si numarul de telefon al reprezentantului Organizatorului, pentru a putea lua legatura cu acesta in cazul in care apar evenimente neprevazute ce il impiedica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si Castigator. In procesul verbal se va consemna:

 1. data, ora si locul desemnarii castigatorului;
 2. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook si a datelor de identificare primite de pe acel cont)
 3. valoarea premiului acordat;
 4. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul, se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.
Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim  20 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.
După ridicarea  premiului câștigătorul se obligă să posteze pe pagina de facebook a organizatorului o fotografie cu jocul și un mesaj.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.
Premiul acordat in cadrul prezentei campanii va fi livrat doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la participanti si castigătorul anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.
Regulamentul concursului, numele castigatorului precum si câştigul acordat va fi facut public in mod gratuit pe pagina de facebook Danom Smart Games și pe site-ul organizatorului Danom.ro
In privinta premiului raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia. Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiului. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

 1. PREMIUL CONCURSULUI
  Premiul acordat în acest concurs este un joc Qwirkle, în valoare de 109.00 lei.
 1. TAXE SI IMPOZITE

Valoarea premiului ce depaseste suma bruta de 600 lei, va impune suportarea si/sau achitarea de catre castigator a  impozitului pe venitul obtinut din premii. 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze catre autoritatile fiscale impozitul datorat. 

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor.
Organizatorul nu garantează calitatea, lipsa defectelor şi alte aspecte legate de premiile castigate. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa direct producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil de daunele aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

VII. OBSERVATII
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulamentse obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs, premiul castigat nu se va acorda.
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe www.Danom.ro
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe Danom.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorii concursului dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica  a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc avand ca efect neprimirea e-mail-urilor expediate catre participanti etc.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.
Baza de date aferenta concursului va fi pastrata timp de 90 de zile calculate incepand cu data de 16.05.2016.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

 1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 4. d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 1. a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
Datele obtinute de la participantii la concurs nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legate de acest concurs. Dupa terminarea concursului toate aceste date vor fi sterse.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 3. c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

 (4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 1. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

 1. a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 2. b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

 

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

Organizator,
Danom Smart Games SRL
Creative Director

Georgiana Popa
Reprezentant legal
Iuliana Grigorita

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

//]]>